A L E A S c h l a f e n
Mi t ode r ohne Gr i f f l e i s t en?
Schubkäs ten außen oder i nnen
l i egend? Di eses Sch r ank ­
s y s t em l ä s s t d i e f re i e Wah l .
Ges t a l t e t im g l e i chen Ra s t e r
w i e da s Wohnp rog r amm.
Wi t h o r w i t hou t hand l e s t r i ps ? Dr awe r s on t he ou t s i de
or concealed inside? This cupboard system offers you a free
cho i ce . Des i gned on t he s ame g r i d s y s t em a s t he l i v i ng
room r ange .
206
1...,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207 209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,...264