Seite 151 - Kettnaker Kollektion 2013

Gitterprinzip: Wangen und
Rückwände überein­ander
griddle: cheeks and rear
walls on top of each other
Rooster: schotten en
achterwanden exact boven
elkaar
1
Zufallsprinzip: Wangen und
Rückwände verspringen von
Etage zu Etage
random: cheeks and rear
walls are offset from level
to level
Willekeurig: schotten en
achterwanden zijn bij elke
etage anders geplaatst
2
Akzentprinzip: Nur ein
oder zwei Versprünge in-
nerhalb des Gitterrasters
accent: only one or two
offsets within the frame-
work
Accenten: binnen het
rooster zijn slechts een of
twee schotten versprin-
gend geplaatst
3
The P i ano p r i nc i p l e : Empha s i s
and res t r a i n t , s imp l i c i t y and
soph i s t i ca t i on , c l ea r nes s and
d i ve r s i t y.
The Horizontal: Strong boards,
3.8
cm thick, characterize the
image o f P i ano . They a re sup -­
­
po r t ed by s l im, 1 . 6 cm t h i ck
cheek s and maybe rea r wa l l s .
The Ou t l i ne s : Chee k s and
rea r wa l l s , wh i c h s uppo r t t he
boa rd s , ma y be po s i t i oned
i n 30 cm s t ep s whe re v e r re -
que s t ed .
The s t r u c t u re s : A l s o i n s i de
t he s he l f s y s t em t he c hee k s
and rea r wa l l s ma y be f ree l y
po s i t i oned .
He t p r i nc i pe van P i ano : na -
d r uk en i nge t ogenhe i d , een -
voud en r a ff i nemen t , he l de r-
he i d en d i ve r s i t e i t .
De ho r i zon t a l en : k r ach t i ge
s chappen , van 3 , 8 cm d i k t e ,
kenme r ken he t u i t e r l i j k van
P i ano . Deze wo rden ged r agen
doo r s l anke s cho t t en van
1 , 6
cm d i k t e en waa r gewens t
doo r ach t e rwanden .
De con t ou ren : s cho t t en en
ach t e rwanden , d i e de s chap
d r agen , kunnen i n de b reed t e
v r i j e l i j k op de pos i t i es om
de 30 cm i n he t r a s t e r ge -
p l aa t s t wo rden .
De s t r uc t u ren : ook b i nnen i n
de s chappen kunnen s cho t t en
en ach t e rwanden naa r e i gen
wens i n de r a s t e r pun t en ge -
p l aa t s t wo rden .