Seite 77 - Kettnaker Journal 2012

Basic HTML-Version

Ko r pus zubehö r
Ca r ca se acces so r i es
Modu l es de co r ps
T i e f e
dep t h
p ro f ondeu r
Höhe
he i gh t
hau t eu r
Se i t enb l enden
S i de pane l s
Tab l e t t es de couve r t u re
Abdeckp l a t t en
Cove r boa rds
Tab l e t t es de couve r t u re
37, 0 cm
50 , 0 cm
½ R
19 , 2 cm
1 R
38 , 4 cm
1½ R
57, 6 cm
2 R
76 , 8 cm
2½ R
96 , 0 cm
3 R
115 , 2 cm
37, 0 cm
50 , 0 cm