Seite 66 - Kettnaker Journal 2012

Basic HTML-Version

I n t e l l i gen t De t a i l s
SOMA o f f e r s pos s i b i l i t i es f o r
pe r f ec t i n t eg r a t i on o f s t e reo
and TV app l i ances . Tune r,
DVD- p l aye r, amp l i f i e r and
l oudspeake r s can be p l aced
beh i nd f l aps wh i ch a re cov -
e r ed w i t h a cou s t i c f ab r i c .
Exces s hea t can be d i s s i pa t ed
t h rough ven t i l a t i on s l ot s and
pe r f or a t ed me t a l she l ves . An
amp l i f i e r w i t h i n f r a - red eye
can re l ay remo t e con t ro l s i g -
na l s t o t he app l i ances beh i nd
t he f ron t . The i n f r a red eye
can e . g . be bu i l t i n t o t he
p l i n t h o r p l aced on t he f u r n i -
t u re . Ho r i zon t a l cab l e duc t s
a re h i dden unde r nea t h t he
cov e r boa rd , wh i c h c an
be d i v i ded for bet ter acces s .
De j ud i c i eux dé t a i l s
SOMA o f f re une f onc t i onna l i t é
pe rme t t an t d ‘ i n t ég re r de
f açon op t ima l e l ‘ équ i pemen t
h i - f i e t TV. Tune r, l ec t eu r de
DVD, amp l i f i ca t eu r e t en -
ce i n t es d i spa r a i s sen t de r r i è re
des aba t t an t s recouve r t s de
t i s su acous t i que . La cha l eu r
rés i due l l e es t évacuée pa r l es
gr i l l es d ’ aé r a t i on e t l es é l é -
men t s en tô l e pe r f orée . Un
re l a i s i n f r a rouge as su re l a
t r ansmi s s i on des s i gnaux en -
voyés pa r l es t é l écommandes
aux appa re i l s p l acés de r r i è re
l a f açade . Ce d i spos i t i f i n f r a -
rouge se r a p l acé pa r exemp l e
dans l e soc l e ou posé su r l e
meub l e . Les pas sages hor i zon -
t aux pou r câb l es son t d i s s imu -
l és sous l e panneau de f i n i t i on
qu i peu t ê t re d i v i sé pou r un
accès p l us f ac i l e .
64
65
S O M A